ஆப்கானிஸ்தானில் அடுத்த 3 மாதங்களில்

ஆப்கானிஸ்தானில் அடுத்த 3 மாதங்களில் தலைநகர் காபூல் தலிபான் வசமாகும் வாய்ப்பு!

வாஷிங்டன்: ஆப்கானிஸ்தானில் பல்வேறு மாநில தலைநகரங்களை தலிபான் தீவிரவாதிகள் கைப்பற்றி வரும் நிலையில் அடுத்த 3 மாதங்களில் தலைநகர் காபூல் தலிபான்கள்

மேலும் படிக்க..

ஆப்கானிஸ்தானில் அடுத்த 3 மாதங்களில் தலைநகர் காபூல் தலிபான் வசமாகும் வாய்ப்பு!

வாஷிங்டன்: ஆப்கானிஸ்தானில் பல்வேறு மாநில தலைநகரங்களை தலிபான் தீவிரவாதிகள் கைப்பற்றி வரும் நிலையில் அடுத்த 3 மாதங்களில் தலைநகர் காபூல்

மேலும் படிக்க..