ஆப்கான் மக்களுக்கு தேவையான

ஆப்கான் மக்களுக்கு தேவையான உதவிகளை வழங்க நடவடிக்கை!

ஆப்கானிஸ்தானை தலிபான்கள் கைப்பற்றியுள்ள நிலையில், அங்குள்ள மக்களுக்கு தேவையான உதவிகளை வழங்குவதற்கு இந்தியா முன்வந்துள்ளது. இது குறித்து பாதுகாப்புக்கான அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில்

மேலும் படிக்க..

ஆப்கான் மக்களுக்கு தேவையான உதவிகளை வழங்க நடவடிக்கை!

ஆப்கானிஸ்தானை தலிபான்கள் கைப்பற்றியுள்ள நிலையில், அங்குள்ள மக்களுக்கு தேவையான உதவிகளை வழங்குவதற்கு இந்தியா முன்வந்துள்ளது. இது குறித்து பாதுகாப்புக்கான அமைச்சரவைக்

மேலும் படிக்க..