ஆயுதப்படைகளின் நவீன மயமாக்கல்

ஆயுதப்படைகளின் நவீன மயமாக்கல் குறித்து வலியுறுத்தல்!

ஆயுதப்படைகளின் நவீன மயமாக்கலை உறுதி செய்வதற்காக ஒன்றிணைந்த சூழலை உருவாக்கியிருப்பதாக பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் தெரிவித்துள்ளார். டெல்லியில் நடைபெற்ற இந்திய

மேலும் படிக்க..

ஆயுதப்படைகளின் நவீன மயமாக்கல் குறித்து வலியுறுத்தல்!

ஆயுதப்படைகளின் நவீன மயமாக்கலை உறுதி செய்வதற்காக ஒன்றிணைந்த சூழலை உருவாக்கியிருப்பதாக பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் தெரிவித்துள்ளார். டெல்லியில் நடைபெற்ற

மேலும் படிக்க..