ஆஸ்துமா நோய் வருவதற்கு

ஆஸ்துமா நோய் வருவதற்கு இவை தான் காரணம்!

நுரையீரலுக்கு பிராண வாயுவை எடுத்துச் செல்லும் நாளங்களை வீங்கவும் சுருங்கவும் செய்வதன் மூலம், இழுப்பு, மூச்சுத்தடை, மார்பு இறுக்கம், இருமல் போன்றவற்றை

மேலும் படிக்க..

ஆஸ்துமா நோய் வருவதற்கு இவை தான் காரணம்!

நுரையீரலுக்கு பிராண வாயுவை எடுத்துச் செல்லும் நாளங்களை வீங்கவும் சுருங்கவும் செய்வதன் மூலம், இழுப்பு, மூச்சுத்தடை, மார்பு இறுக்கம், இருமல்

மேலும் படிக்க..