இந்தியாவின் புற்றுநோயின் தலை

இந்தியாவின் புற்றுநோயின் தலை நகராகும் வடக்கு, கிழக்கு மாநிலங்கள்!

இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சிலும், நோய் தொடர்பான தேசிய தகவல் மற்றும் ஆய்வு மையமும் இணைந்து நடத்திய ஆய்வில் மேற்படி கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

மேலும் படிக்க..

இந்தியாவின் புற்றுநோயின் தலை நகராகும் வடக்கு, கிழக்கு மாநிலங்கள்!

இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சிலும், நோய் தொடர்பான தேசிய தகவல் மற்றும் ஆய்வு மையமும் இணைந்து நடத்திய ஆய்வில் மேற்படி

மேலும் படிக்க..