இந்தியாவிலிருந்து 100 தொன் ஒட்சிசன்

இந்தியாவிலிருந்து 100 தொன் ஒட்சிசன் இலங்கையை வந்தடைந்தது!

100 தொன் மருத்துவ திரவ ஒட்சிசனை ஏற்றிய இந்திய கடற்படையைச் சேர்ந்த ‘சக்தி’ எனும் கப்பல் கொழும்பு துறைமுகத்தை வந்தடைந்துள்ளது. குறித்த

மேலும் படிக்க..

இந்தியாவிலிருந்து 100 தொன் ஒட்சிசன் இலங்கையை வந்தடைந்தது!

100 தொன் மருத்துவ திரவ ஒட்சிசனை ஏற்றிய இந்திய கடற்படையைச் சேர்ந்த ‘சக்தி’ எனும் கப்பல் கொழும்பு துறைமுகத்தை வந்தடைந்துள்ளது.

மேலும் படிக்க..