இந்தியாவில் ஹக்கோ-19

இந்தியாவில் ஹக்கோ-19 தடுப்பூசியின் முதற் கட்ட பரிசோதனை வெற்றி!

கொரோனாவுக்கு எதிராக உருவாக்கப்பட்டுள்ள ஹக்கோ19 என்ற தடுப்பூசியின் முதற்கட்ட பரிசோதனை வெற்றிபெற்றுள்ளதாக மத்திய மருந்துகள் கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது. இந்த தடுப்பூசி

மேலும் படிக்க..

இந்தியாவில் ஹக்கோ-19 தடுப்பூசியின் முதற் கட்ட பரிசோதனை வெற்றி!

கொரோனாவுக்கு எதிராக உருவாக்கப்பட்டுள்ள ஹக்கோ19 என்ற தடுப்பூசியின் முதற்கட்ட பரிசோதனை வெற்றிபெற்றுள்ளதாக மத்திய மருந்துகள் கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது. இந்த

மேலும் படிக்க..