இந்தியாவை எச்சரிக்கும்

இந்தியாவை எச்சரிக்கும் தலிபான்கள்!

ஆப்கானிஸ்தானின் உள்நாட்டு விவகாரங்களில் இந்தியா தலையிட கூடாது என தலிபான்களின் முக்கிய தலைவரான Shahabuddin Dilwar எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளதாக சர்வதேச ஊடகங்கள்

மேலும் படிக்க..

இந்தியாவை எச்சரிக்கும் தலிபான்கள்!

ஆப்கானிஸ்தானின் உள்நாட்டு விவகாரங்களில் இந்தியா தலையிட கூடாது என தலிபான்களின் முக்கிய தலைவரான Shahabuddin Dilwar எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளதாக சர்வதேச

மேலும் படிக்க..