இந்தியா- இலங்கை இணைந்து மெகா

இந்தியா- இலங்கை இணைந்து மெகா இராணுவ பயிற்சி!

இந்தியா மற்றும் இலங்கை இராணுவங்கள் இணைந்து மித்ரா சக்தி என்ற பெயரில் தொடர் பயிற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றன. இதன் 8ஆவது கட்ட

மேலும் படிக்க..

இந்தியா- இலங்கை இணைந்து மெகா இராணுவ பயிற்சி!

இந்தியா மற்றும் இலங்கை இராணுவங்கள் இணைந்து மித்ரா சக்தி என்ற பெயரில் தொடர் பயிற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றன. இதன் 8ஆவது

மேலும் படிக்க..