இந்தியா- சீனாவுக்கு இடையில்

இந்தியா- சீனாவுக்கு இடையில் 12ஆவது சுற்று பேச்சு வார்த்தை!

கிழக்கு லடாக் எல்லையில் கடந்த மாதம் மே மாதம் முதல் இந்தியா மற்றும் சீன இராணுவங்களுக்கு இடையில் மோதல் இடம்பெற்று வந்தது.

மேலும் படிக்க..

இந்தியா- சீனாவுக்கு இடையில் 12ஆவது சுற்று பேச்சு வார்த்தை!

கிழக்கு லடாக் எல்லையில் கடந்த மாதம் மே மாதம் முதல் இந்தியா மற்றும் சீன இராணுவங்களுக்கு இடையில் மோதல் இடம்பெற்று

மேலும் படிக்க..