இரட்டை வேடம் போடும்

இரட்டை வேடம் போடும் நாடுகளுக்கு கண்டனம்!

தீவிரவாதத்திற்கு எதிராக உலக நாடுகள் ஓர் அணியில் உள்ளபோது ஒரு சில நாடுகள் இரட்டை வேடம் போடுவதாக மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர்

மேலும் படிக்க..

இரட்டை வேடம் போடும் நாடுகளுக்கு கண்டனம்!

தீவிரவாதத்திற்கு எதிராக உலக நாடுகள் ஓர் அணியில் உள்ளபோது ஒரு சில நாடுகள் இரட்டை வேடம் போடுவதாக மத்திய வெளியுறவுத்துறை

மேலும் படிக்க..