இலங்கைக்கு ஜெனிவாவில்

இலங்கைக்கு ஜெனிவாவில் சாதக தீர்வு எட்டப்படும்!

ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமை கூட்டத்தொடரில் ஒவ்வொரு வருடமும் இலங்கை மீது சுமத்தப்படும் குற்றச்சாட்டுக்கள் அடிப்படையற்றவை. எனவே எதிர்வரும் மாதம் நடைபெறவுள்ள

மேலும் படிக்க..

இலங்கைக்கு ஜெனிவாவில் சாதக தீர்வு எட்டப்படும்!

ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமை கூட்டத்தொடரில் ஒவ்வொரு வருடமும் இலங்கை மீது சுமத்தப்படும் குற்றச்சாட்டுக்கள் அடிப்படையற்றவை. எனவே எதிர்வரும் மாதம்

மேலும் படிக்க..