இலங்கைக்கு 70 ஆயிரத்து 200 பைஸர்

இலங்கைக்கு 70 ஆயிரத்து 200 பைஸர் தடுப்பூசிகள் கொண்டுவரப்பட்டன!

குறித்த தடுப்பூசிகள் இன்று (திங்கட்கிழமை) அதிகாலை நாட்டிற்கு கொண்டுவரப்பட்டதாக இராஜாங்க அமைச்சர் சன்ன ஜயசுமன தெரிவித்தார். இந்தத் தடுப்பூசிகளுடன் இலங்கைக்கு மொத்தம்

மேலும் படிக்க..

இலங்கைக்கு 70 ஆயிரத்து 200 பைஸர் தடுப்பூசிகள் கொண்டுவரப்பட்டன!

குறித்த தடுப்பூசிகள் இன்று (திங்கட்கிழமை) அதிகாலை நாட்டிற்கு கொண்டுவரப்பட்டதாக இராஜாங்க அமைச்சர் சன்ன ஜயசுமன தெரிவித்தார். இந்தத் தடுப்பூசிகளுடன் இலங்கைக்கு

மேலும் படிக்க..