இலங்கையின் நிலவும் மழையுடனான

இலங்கையின் நிலவும் மழையுடனான காலநிலை தொடரும்!

இலங்கையின் சில பகுதிகளில் நிலவும் மழையுடனான காலநிலை தொடர்ந்தும் நீடிக்குமென வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது. சப்ரகமுவ, மேல், மத்திய மற்றும் வடமேல்

மேலும் படிக்க..

இலங்கையின் நிலவும் மழையுடனான காலநிலை தொடரும்!

இலங்கையின் சில பகுதிகளில் நிலவும் மழையுடனான காலநிலை தொடர்ந்தும் நீடிக்குமென வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது. சப்ரகமுவ, மேல், மத்திய மற்றும்

மேலும் படிக்க..