இலங்கையின் ஹைலன்ட் பால் மாவின்

இலங்கையின் ஹைலன்ட் பால் மாவின் விலைகளை அதிகரிக்க தீர்மானம்!

தேசிய உற்பத்தியான ஹைலன்ட் பால் மாவின் விலைகளையும் அதிகரிக்க தீர்மானம் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. MILCO தனியார் நிறுவனத்தின் தலைவர் இதனைக் குறிப்பிட்டுள்ளார். இதன்படி,

மேலும் படிக்க..

இலங்கையின் ஹைலன்ட் பால் மாவின் விலைகளை அதிகரிக்க தீர்மானம்!

தேசிய உற்பத்தியான ஹைலன்ட் பால் மாவின் விலைகளையும் அதிகரிக்க தீர்மானம் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. MILCO தனியார் நிறுவனத்தின் தலைவர் இதனைக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

மேலும் படிக்க..