இலங்கையில் கோதுமை மாவுக்கு

இலங்கையில் கோதுமை மாவுக்கு சந்தையில் தட்டுப்பாடு!

அத்தியாவசியப் பொருட்களை பதுக்குதல் மற்றும் அதிக விலைக்கு விற்பனை செய்வதை தடுக்க நுகர்வோர் விவகார அதிகாரசபை தொடர்ந்தும் சோதனைகளை முன்னெடுத்து வருகின்றது.

மேலும் படிக்க..

இலங்கையில் கோதுமை மாவுக்கு சந்தையில் தட்டுப்பாடு!

அத்தியாவசியப் பொருட்களை பதுக்குதல் மற்றும் அதிக விலைக்கு விற்பனை செய்வதை தடுக்க நுகர்வோர் விவகார அதிகாரசபை தொடர்ந்தும் சோதனைகளை முன்னெடுத்து

மேலும் படிக்க..