இலங்கையில் வேகமாக பரவும் டெல்டா

இலங்கையில் வேகமாக பரவும் டெல்டா மாறுபாடு: முக்கிய அறிவிப்பு!

பொதுமக்கள் அவசியம் இன்றி வெளியில் செல்ல வேண்டாம் என அரசாங்க தகவல் திணைக்களம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது. நாட்டில் டெல்டா மாறுபாடு வேகமாக பரவி

மேலும் படிக்க..

இலங்கையில் வேகமாக பரவும் டெல்டா மாறுபாடு: முக்கிய அறிவிப்பு!

பொதுமக்கள் அவசியம் இன்றி வெளியில் செல்ல வேண்டாம் என அரசாங்க தகவல் திணைக்களம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது. நாட்டில் டெல்டா மாறுபாடு வேகமாக

மேலும் படிக்க..