இலங்கையில் 91 குறுந்தூர ரயில்

இலங்கையில் 91 குறுந்தூர ரயில் சேவைகளை நடத்த அரசாங்கம் தீர்மானம்!

தனிமைப்படுத்தலுக்கான ஊரடங்குச் சட்டத்தை அரசாங்கம் தளர்த்துவதற்கு தீர்மானித்துள்ள நிலையில் சுகாதார வழிமுறைகளை பின்பற்றி அலுவலக ரயில் சேவைகளை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு அனைத்து நடவடிக்கைகளும்

மேலும் படிக்க..

இலங்கையில் 91 குறுந்தூர ரயில் சேவைகளை நடத்த அரசாங்கம் தீர்மானம்!

தனிமைப்படுத்தலுக்கான ஊரடங்குச் சட்டத்தை அரசாங்கம் தளர்த்துவதற்கு தீர்மானித்துள்ள நிலையில் சுகாதார வழிமுறைகளை பின்பற்றி அலுவலக ரயில் சேவைகளை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு அனைத்து

மேலும் படிக்க..