இலங்கை அரசாங்கம் சீனாவிடமிருந்து

இலங்கை அரசாங்கம் சீனாவிடமிருந்து 500 மில்லியனைப் பெற்றுக்கொள்ள முயற்சி!

சீன அபிவிருத்தி வங்கியிடமிருந்து பெறப்படவுள்ள 200 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர் கடனை 500 மில்லியன் டொலராக அதிகரிக்க நடவடிக்கை இடம்பெற்று வருவதாக

மேலும் படிக்க..

இலங்கை அரசாங்கம் சீனாவிடமிருந்து 500 மில்லியனைப் பெற்றுக்கொள்ள முயற்சி!

சீன அபிவிருத்தி வங்கியிடமிருந்து பெறப்படவுள்ள 200 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர் கடனை 500 மில்லியன் டொலராக அதிகரிக்க நடவடிக்கை இடம்பெற்று

மேலும் படிக்க..