இலங்கை மிக மோசமான டெல்டா அலையின்

இலங்கை மிக மோசமான டெல்டா அலையின் விளிம்பில்!

இலங்கை மிகவும் மோசமான டெல்டா அலையின் விளிம்பில் உள்ளதாக ஹாங்காங் பல்கலைக்கழகத்தில் வைரஸ் தொடர்பில் ஆராயும் விசேட நிபுணர், பேராசிரியர் மலித்

மேலும் படிக்க..

இலங்கை மிக மோசமான டெல்டா அலையின் விளிம்பில்!

இலங்கை மிகவும் மோசமான டெல்டா அலையின் விளிம்பில் உள்ளதாக ஹாங்காங் பல்கலைக்கழகத்தில் வைரஸ் தொடர்பில் ஆராயும் விசேட நிபுணர், பேராசிரியர்

மேலும் படிக்க..