இலங்கை ரி-20 உலகக்கிண்ண

இலங்கை ரி-20 உலகக்கிண்ண அணியில் மேலும் ஐந்து வீரர்கள் சேர்ப்பு!

ரி-20 உலகக்கிண்ண தொடருக்கான இலங்கை அணியில், மேலதிகமாக ஐந்து வீரர்கள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர். இதன்படி, மினோத் பானுக, ரமேஷ் மெண்டிஸ், பெத்தும் நிசங்க,

மேலும் படிக்க..

இலங்கை ரி-20 உலகக்கிண்ண அணியில் மேலும் ஐந்து வீரர்கள் சேர்ப்பு!

ரி-20 உலகக்கிண்ண தொடருக்கான இலங்கை அணியில், மேலதிகமாக ஐந்து வீரர்கள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர். இதன்படி, மினோத் பானுக, ரமேஷ் மெண்டிஸ், பெத்தும்

மேலும் படிக்க..