ஒலிம்பிக் 69 கிலோ எடைப்பிரிவு குத்துச்

ஒலிம்பிக் 69 கிலோ எடைப்பிரிவு குத்துச் சண்டை-லவ்லினா காலிறுதிக்கு தகுதி!

ஒலிம்பிக் 69 கிலோ எடைப்பிரிவு குத்துச் சண்டையில் இந்திய வீராங்கனை லவ்லினா போர்கோஹைன் காலிறுதிக்கு தகுதி பெற்றுள்ளார். ஜெர்மனியின் அபட்ஸ்-ஸை 3-2

மேலும் படிக்க..

ஒலிம்பிக் 69 கிலோ எடைப்பிரிவு குத்துச் சண்டை-லவ்லினா காலிறுதிக்கு தகுதி!

ஒலிம்பிக் 69 கிலோ எடைப்பிரிவு குத்துச் சண்டையில் இந்திய வீராங்கனை லவ்லினா போர்கோஹைன் காலிறுதிக்கு தகுதி பெற்றுள்ளார். ஜெர்மனியின் அபட்ஸ்-ஸை

மேலும் படிக்க..