கப்பல் எதிர்ப்பு ஏவுகணை

கப்பல் எதிர்ப்பு ஏவுகணை இந்தியாவுக்கு விற்க ஒப்புதல்: அமெரிக்கா அறிவிப்பு!

வாஷிங்டன்: பாதுகாப்புத்துறையில் முக்கிய கூட்டாளியாக இந்தியாவை அமெரிக்கா அங்கீகரித்துள்ளது. இதன் மூலமாக அமெரிக்காவிடம் இருந்து பாதுகாப்பு சார்ந்த அதிநவீன, மேம்பட்ட மற்றும்

மேலும் படிக்க..

கப்பல் எதிர்ப்பு ஏவுகணை இந்தியாவுக்கு விற்க ஒப்புதல்: அமெரிக்கா அறிவிப்பு!

வாஷிங்டன்: பாதுகாப்புத்துறையில் முக்கிய கூட்டாளியாக இந்தியாவை அமெரிக்கா அங்கீகரித்துள்ளது. இதன் மூலமாக அமெரிக்காவிடம் இருந்து பாதுகாப்பு சார்ந்த அதிநவீன, மேம்பட்ட

மேலும் படிக்க..