சீன வீராங்கனைக்கு ஊக்க

சீன வீராங்கனைக்கு ஊக்க மருந்து சோதனை இல்லை!

டோக்கியோடோக்கியோ ஒலிம்பிக்கில் பெண்கள் 49 கிலோ எடைப் பிரிவில், புதிய ஒலிம்பிக் சாதனை படைத்த சீனாவின் ஜிஹுய் ஹூ தங்கம் வென்றார்.

மேலும் படிக்க..

சீன வீராங்கனைக்கு ஊக்க மருந்து சோதனை இல்லை!

டோக்கியோடோக்கியோ ஒலிம்பிக்கில் பெண்கள் 49 கிலோ எடைப் பிரிவில், புதிய ஒலிம்பிக் சாதனை படைத்த சீனாவின் ஜிஹுய் ஹூ தங்கம்

மேலும் படிக்க..