தமிழகம் முழுவதும் ஒரு வாரத்திற்கு

தமிழகம் முழுவதும் ஒரு வாரத்திற்கு கொரோனா விழிப்புணர்வு பிரச்சாரம்!

சென்னை: தமிழகம் முழுவதும் ஒருவாரத்திற்கு கொரோனா விழிப்புணர்வு பிரச்சாரம் மேற்கொள்ளப்படும். கொரோனா மூன்றாவது அலை வருமா? என்பது உறுதியாக தெரியாவிட்டாலும் அதை

மேலும் படிக்க..

தமிழகம் முழுவதும் ஒரு வாரத்திற்கு கொரோனா விழிப்புணர்வு பிரச்சாரம்!

சென்னை: தமிழகம் முழுவதும் ஒருவாரத்திற்கு கொரோனா விழிப்புணர்வு பிரச்சாரம் மேற்கொள்ளப்படும். கொரோனா மூன்றாவது அலை வருமா? என்பது உறுதியாக தெரியாவிட்டாலும்

மேலும் படிக்க..