தொற்று நோயால் இறந்தவர்களின் இறப்பு

தொற்று நோயால் இறந்தவர்களின் இறப்பு சான்றிதழில் ‘கொரோனா மரணம்’ என்று குறிப்பிட உத்தரவு!

புதுடெல்லி: உச்சநீதிமன்றத்தின் உத்தரவுபடி இறப்பு சான்றிதழில் ‘கொரோனா மரணம்’ என்று பதிவு செய்து சான்று வழங்க, மாநிலங்களுக்கு ஒன்றிய அரசு அறிவுறுத்தி

மேலும் படிக்க..

தொற்று நோயால் இறந்தவர்களின் இறப்பு சான்றிதழில் ‘கொரோனா மரணம்’ என்று குறிப்பிட உத்தரவு!

புதுடெல்லி: உச்சநீதிமன்றத்தின் உத்தரவுபடி இறப்பு சான்றிதழில் ‘கொரோனா மரணம்’ என்று பதிவு செய்து சான்று வழங்க, மாநிலங்களுக்கு ஒன்றிய அரசு

மேலும் படிக்க..