நாடாளுமன்றத்துக்கு வருகை தந்த

நாடாளுமன்றத்துக்கு வருகை தந்த ஜனாதிபதி கோட்டாபய!

இன்று மு.ப. 11.15 மணியளவில் நாடாளுமன்ற வளாகத்துக்கு வருகைதந்த ஜனாதிபதியை, சபை முதல்வரும் வெளிநாட்டு அமைச்சருமான தினேஷ் குணவர்தன, இராஜாங்க அமைச்சர்களான

மேலும் படிக்க..

நாடாளுமன்றத்துக்கு வருகை தந்த ஜனாதிபதி கோட்டாபய!

இன்று மு.ப. 11.15 மணியளவில் நாடாளுமன்ற வளாகத்துக்கு வருகைதந்த ஜனாதிபதியை, சபை முதல்வரும் வெளிநாட்டு அமைச்சருமான தினேஷ் குணவர்தன, இராஜாங்க

மேலும் படிக்க..