March 29, 2023 1:12 am

நிரந்தர மேல் நீதிமன்றம்

அர்ஜூன மஹேந்திரன் குற்றச்சாட்டிலிருந்து விடுவித்த நீதிமன்றம்

மத்திய வங்கியின் முன்னாள் ஆளுநர் அர்ஜூன மஹேந்திரன் உள்ளிட்ட முதலாவது பிணை முறி வழக்கின் பிரதிவாதிகளுக்கு எதிராக சட்டமா அதிபரால் தாக்கல்

மேலும் படிக்க..

அர்ஜூன மஹேந்திரன் குற்றச்சாட்டிலிருந்து விடுவித்த நீதிமன்றம்

மத்திய வங்கியின் முன்னாள் ஆளுநர் அர்ஜூன மஹேந்திரன் உள்ளிட்ட முதலாவது பிணை முறி வழக்கின் பிரதிவாதிகளுக்கு எதிராக சட்டமா அதிபரால்

மேலும் படிக்க..