March 26, 2023 10:18 am

நில அதிர்வு

இலங்கையில் மீண்டும் நில அதிர்வு!

புத்தல, வெல்லவாய பகுதிகளில் இன்று முற்பகல் மீண்டும் சிறு நில அதிர்வு ஏற்பட்டுள்ளது என்று புவிசரிதவியல் அளவை மற்றும் சுரங்கப் பணியகம்

மேலும் படிக்க..

இலங்கையில் மீண்டும் நில அதிர்வு!

புத்தல, வெல்லவாய பகுதிகளில் இன்று முற்பகல் மீண்டும் சிறு நில அதிர்வு ஏற்பட்டுள்ளது என்று புவிசரிதவியல் அளவை மற்றும் சுரங்கப்

மேலும் படிக்க..