March 27, 2023 1:29 am

நோக்கம்

மக்களை ஏமாற்றி பிழைப்பு நடத்தமாட்டோம்! – சஜித் தெரிவிப்பு 

“நாட்டு மக்களுக்குப் பொய்யான வாக்குறுதிகளை வழங்கி அரசியல் பிழைப்பு நடத்தும் நோக்கம் எமக்கு இல்லை.” – இவ்வாறு எதிர்க்கட்சித் தலைவரும் ஐக்கிய

மேலும் படிக்க..

மக்களை ஏமாற்றி பிழைப்பு நடத்தமாட்டோம்! – சஜித் தெரிவிப்பு 

“நாட்டு மக்களுக்குப் பொய்யான வாக்குறுதிகளை வழங்கி அரசியல் பிழைப்பு நடத்தும் நோக்கம் எமக்கு இல்லை.” – இவ்வாறு எதிர்க்கட்சித் தலைவரும்

மேலும் படிக்க..