பசிலின் நாடாளுமன்ற வருகை

பசிலின் நாடாளுமன்ற வருகை சட்டவிரோதமானதல்ல!

ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் சட்ட வல்லுனர்கள் இதை தெரிவித்துள்ள நிலையில் அவரது உறுப்புரிமையினை சவாலுக்குட்படுத்தி நீதிமன்றம் செல்ல முடியாது என்றும் கூறினார்.

மேலும் படிக்க..

பசிலின் நாடாளுமன்ற வருகை சட்டவிரோதமானதல்ல!

ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் சட்ட வல்லுனர்கள் இதை தெரிவித்துள்ள நிலையில் அவரது உறுப்புரிமையினை சவாலுக்குட்படுத்தி நீதிமன்றம் செல்ல முடியாது என்றும்

மேலும் படிக்க..