பசி பட்டியலில் இந்தியாவிற்கு

பசி பட்டியலில் இந்தியாவிற்கு 101 ஆவது இடம்!

உலக நாடுகளின் பசிப் பட்டியலில் இந்தியா 101 ஆவது இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது. ஊட்டச்சத்து குறைப்பாடு, குழந்தைகளின் மரணம் உள்ளிட்ட நான்கு அம்சங்களின்படி

மேலும் படிக்க..

பசி பட்டியலில் இந்தியாவிற்கு 101 ஆவது இடம்!

உலக நாடுகளின் பசிப் பட்டியலில் இந்தியா 101 ஆவது இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது. ஊட்டச்சத்து குறைப்பாடு, குழந்தைகளின் மரணம் உள்ளிட்ட நான்கு

மேலும் படிக்க..