March 26, 2023 10:15 am

பச்சிளம் குழந்தையை குளிக்க

பச்சிளம் குழந்தையை குளிக்க வைக்கும் முறை!

பச்சிளம் குழந்தையை குளிக்க வைப்பதற்கு இளம் தாய்மார்கள் தயங்குவார்கள். மென்மையான தசைகள் சூழ்ந்திருப்பதால் குழந்தையை கையாளும்போது ஏதேனும் பாதிப்பு நேர்ந்துவிடுமோ? என்ற

மேலும் படிக்க..

பச்சிளம் குழந்தையை குளிக்க வைக்கும் முறை!

பச்சிளம் குழந்தையை குளிக்க வைப்பதற்கு இளம் தாய்மார்கள் தயங்குவார்கள். மென்மையான தசைகள் சூழ்ந்திருப்பதால் குழந்தையை கையாளும்போது ஏதேனும் பாதிப்பு நேர்ந்துவிடுமோ?

மேலும் படிக்க..