March 29, 2023 2:28 am

பச்சை பூஞ்சை: அறிகுறிகளும்..

பச்சை பூஞ்சை: அறிகுறிகளும்.. தற்காப்பு நடவடிக்கைகளும்..!

கருப்பு, வெள்ளை மற்றும் மஞ்சள் பூஞ்சை தொற்றை தொடர்ந்து பச்சை பூஞ்சை தொற்றும் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. கொரோனா தொற்று பாதிப்புக்குள்ளாகி குணமடைந்த 34

மேலும் படிக்க..

பச்சை பூஞ்சை: அறிகுறிகளும்.. தற்காப்பு நடவடிக்கைகளும்..!

கருப்பு, வெள்ளை மற்றும் மஞ்சள் பூஞ்சை தொற்றை தொடர்ந்து பச்சை பூஞ்சை தொற்றும் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. கொரோனா தொற்று பாதிப்புக்குள்ளாகி குணமடைந்த

மேலும் படிக்க..