பண்டோரா ஆவணம் குறித்து சுயாதீன

பண்டோரா ஆவணம் குறித்து சுயாதீன விசாரணை வேண்டும்!

பண்டோரா பேப்பர்ஸில் வெளியிட்ட விடயங்கள் தொடர்பாக சுயாதீன விசாரணையை விரைவாக முன்னெடுக்குமாறு ட்ரான்ஸ்பரன்சி இன்டர்நெஷனல் வலியுறுத்தியுள்ளது. மேலும் இந்த நிதி கொடுக்கல்

மேலும் படிக்க..

பண்டோரா ஆவணம் குறித்து சுயாதீன விசாரணை வேண்டும்!

பண்டோரா பேப்பர்ஸில் வெளியிட்ட விடயங்கள் தொடர்பாக சுயாதீன விசாரணையை விரைவாக முன்னெடுக்குமாறு ட்ரான்ஸ்பரன்சி இன்டர்நெஷனல் வலியுறுத்தியுள்ளது. மேலும் இந்த நிதி

மேலும் படிக்க..