March 29, 2023 12:44 am

பண்பாட்டு விழா

கிளிநொச்சியில் வெகு சிறப்பாய் நடந்த தமிழர் பண்பாட்டு பெருவிழா

கிளிநொச்சி, கரைச்சி பிரதேச சபையின் ஏற்பாட்டில் தமிழர் பண்பாட்டு பெருவிழா சிறப்பாக இடம்பெற்று வருகின்றது. கரைச்சி பிரதேச சபையினால் குறித்த நிகழ்வு

மேலும் படிக்க..

கிளிநொச்சியில் வெகு சிறப்பாய் நடந்த தமிழர் பண்பாட்டு பெருவிழா

கிளிநொச்சி, கரைச்சி பிரதேச சபையின் ஏற்பாட்டில் தமிழர் பண்பாட்டு பெருவிழா சிறப்பாக இடம்பெற்று வருகின்றது. கரைச்சி பிரதேச சபையினால் குறித்த

மேலும் படிக்க..