பயங்கரவாதிகளை தியாகிகளாக

பயங்கரவாதிகளை தியாகிகளாக போற்றுகிது பாகிஸ்தான்!

பாகிஸ்தான் அண்டை நாடுகளுக்கு எதிராக எல்லை தாண்டிய பயங்கரவாதத்தில் ஈடுபடுவதாக ஐக்கிய நாடுகள் சபையில் இந்தியா குற்றம் சுமத்தியுள்ளது. அமெரிக்காவில் நடைபெற்று

மேலும் படிக்க..

பயங்கரவாதிகளை தியாகிகளாக போற்றுகிது பாகிஸ்தான்!

பாகிஸ்தான் அண்டை நாடுகளுக்கு எதிராக எல்லை தாண்டிய பயங்கரவாதத்தில் ஈடுபடுவதாக ஐக்கிய நாடுகள் சபையில் இந்தியா குற்றம் சுமத்தியுள்ளது. அமெரிக்காவில்

மேலும் படிக்க..