புலிகளால் பலவந்தமாக சேர்க்கப்பட்ட

புலிகளால் பலவந்தமாக சேர்க்கப்பட்ட சிறுவர்களை நினைவு கூறுவது தவறா?

விடுதலைப் புலிகள் சிறுவர்களை பலவந்தமாக அவர்களது இயக்கத்தில் சேர்த்தார்கள். ஆனால் மரணமான அச்சிறுவர்களின் பெற்றோர் அவர்களை ஏன் நினைவுகூற முடியாது? ஒரு

மேலும் படிக்க..

புலிகளால் பலவந்தமாக சேர்க்கப்பட்ட சிறுவர்களை நினைவு கூறுவது தவறா?

விடுதலைப் புலிகள் சிறுவர்களை பலவந்தமாக அவர்களது இயக்கத்தில் சேர்த்தார்கள். ஆனால் மரணமான அச்சிறுவர்களின் பெற்றோர் அவர்களை ஏன் நினைவுகூற முடியாது?

மேலும் படிக்க..