June 9, 2023 9:56 am

புலிகளுடனான போரில் வட கொரியாவிலிருந்து

புலிகளுடனான போரில் வட கொரியாவிலிருந்து ஆயுதக் கொள்வனவு!

கறுப்புச் சந்தையில் பெறப்பட்ட டொலரை பயன்படுத்தி இலங்கை அரசாங்கம் வடகொரியாவிலிருந்து ஆயுதங்களை கொள்வனவு செய்தது என வெளியான தகவல்களை அரசாங்கம் மறுத்துள்ளது.

மேலும் படிக்க..

புலிகளுடனான போரில் வட கொரியாவிலிருந்து ஆயுதக் கொள்வனவு!

கறுப்புச் சந்தையில் பெறப்பட்ட டொலரை பயன்படுத்தி இலங்கை அரசாங்கம் வடகொரியாவிலிருந்து ஆயுதங்களை கொள்வனவு செய்தது என வெளியான தகவல்களை அரசாங்கம்

மேலும் படிக்க..