June 9, 2023 8:37 am

புலிப் பயங்கரவாதிகள்

ஊர்திப் பவனி, கஞ்சி வழங்கல் எதற்கு? – வீரசேகர கேள்வி

“போரில் இறந்த உறவுகளை வீட்டுக்குள் நினைவுகூரலாம். ஊர்திப் பவனி, கஞ்சி வழங்கல், விளக்கேற்றல் எதுவும் தேவையில்லை. அத்துடன் வடக்கு – கிழக்கில்

மேலும் படிக்க..

ஊர்திப் பவனி, கஞ்சி வழங்கல் எதற்கு? – வீரசேகர கேள்வி

“போரில் இறந்த உறவுகளை வீட்டுக்குள் நினைவுகூரலாம். ஊர்திப் பவனி, கஞ்சி வழங்கல், விளக்கேற்றல் எதுவும் தேவையில்லை. அத்துடன் வடக்கு –

மேலும் படிக்க..