பெண்களின் இடுப்பு வலியை

பெண்களின் இடுப்பு வலியை குணமாக்கும் ஆசனம்!

விரிப்பில் நேராக படுத்து இரு கைகளையும் தலைக்கு பின்னால் நீட்டி வைக்கவும். பிறகு மூச்சை இழுத்துக்கொண்டே கைகளையும் கால்களையும் உயர்த்த வேண்டும்.

மேலும் படிக்க..

பெண்களின் இடுப்பு வலியை குணமாக்கும் ஆசனம்!

விரிப்பில் நேராக படுத்து இரு கைகளையும் தலைக்கு பின்னால் நீட்டி வைக்கவும். பிறகு மூச்சை இழுத்துக்கொண்டே கைகளையும் கால்களையும் உயர்த்த

மேலும் படிக்க..