பெண்களின் உடல் நிலைக்கு

பெண்களின் உடல் நிலைக்கு ஏற்ற உணவுகள் எவை?

“பெண்களை அதிகமாக பாதிக்கக் கூடிய நோய் அனீமியா எனப்படும் ரத்தசோகை. இதற்குக் காரணம் இரும்புச் சத்து குறைபாடு. அதனால், இரும்புச்சத்து அதிகமாக

மேலும் படிக்க..

பெண்களின் உடல் நிலைக்கு ஏற்ற உணவுகள் எவை?

“பெண்களை அதிகமாக பாதிக்கக் கூடிய நோய் அனீமியா எனப்படும் ரத்தசோகை. இதற்குக் காரணம் இரும்புச் சத்து குறைபாடு. அதனால், இரும்புச்சத்து

மேலும் படிக்க..