பெண்களுக்கு குதிகால் வலி

பெண்களுக்கு குதிகால் வலி வருவதற்கான காரணங்கள்…!

தரையில் கால் வைக்கவே பயப்படும் அளவுக்குக் குதிகால் வலியால் சிரமப்படுபவர்கள் நிறைய பேர் உள்ளனர். இந்த பிரச்சினைக்கு ‘பிளான்டார் பேசியைட்டிஸ்’ என்று

மேலும் படிக்க..

பெண்களுக்கு குதிகால் வலி வருவதற்கான காரணங்கள்…!

தரையில் கால் வைக்கவே பயப்படும் அளவுக்குக் குதிகால் வலியால் சிரமப்படுபவர்கள் நிறைய பேர் உள்ளனர். இந்த பிரச்சினைக்கு ‘பிளான்டார் பேசியைட்டிஸ்’

மேலும் படிக்க..