June 9, 2023 9:41 am

பேசவே இல்லை

தேசிய அரசு பற்றி ரணில் பேசவில்லை! – சாகல கூறுகின்றார்

ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்க தேசிய அரசு பற்றிப் பேசவே இல்லை என்று ஐக்கிய தேசியக் கட்சியின் முக்கியஸ்தரும் தேசிய பாதுகாப்பு தொடர்பிலான

மேலும் படிக்க..

தேசிய அரசு பற்றி ரணில் பேசவில்லை! – சாகல கூறுகின்றார்

ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்க தேசிய அரசு பற்றிப் பேசவே இல்லை என்று ஐக்கிய தேசியக் கட்சியின் முக்கியஸ்தரும் தேசிய பாதுகாப்பு

மேலும் படிக்க..