முகப்பரு வந்தால் கடைபிடிக்க

முகப்பரு வந்தால் கடைபிடிக்க வேண்டியவை!

நிறைய தண்ணீர் அருந்துதல் வேண்டும். ஒரு நாளைக்கு குறைந்தது நான்கு அல்லது ஐந்து லிட்டராவது தண்ணீரை குடிக்க வேண்டும். ஒரு நாளைக்கு

மேலும் படிக்க..

முகப்பரு வந்தால் கடைபிடிக்க வேண்டியவை!

நிறைய தண்ணீர் அருந்துதல் வேண்டும். ஒரு நாளைக்கு குறைந்தது நான்கு அல்லது ஐந்து லிட்டராவது தண்ணீரை குடிக்க வேண்டும். ஒரு

மேலும் படிக்க..