13 இந்திய மாலுமிகள் இந்தோனேஷியாவில்

13 இந்திய மாலுமிகள் இந்தோனேஷியாவில் சிறைப்பிடிப்பு!

கச்சா எண்ணெய்யை பிரித்தெடுப்பதற்கு பணம் செலுத்தாத காரணத்தினால் தமிழகத்தை சேர்ந்த மாலுமி உள்ளிட்ட 13 இந்திய மாலுமிகள் இந்தோனேஷியாவில் சிறைப்பிடிக்கப்பட்டுள்ளனர். இதனையடுத்து

மேலும் படிக்க..

13 இந்திய மாலுமிகள் இந்தோனேஷியாவில் சிறைப்பிடிப்பு!

கச்சா எண்ணெய்யை பிரித்தெடுப்பதற்கு பணம் செலுத்தாத காரணத்தினால் தமிழகத்தை சேர்ந்த மாலுமி உள்ளிட்ட 13 இந்திய மாலுமிகள் இந்தோனேஷியாவில் சிறைப்பிடிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

மேலும் படிக்க..