அந்நிய நாடுகளில் நிகழும் அரசியல்

அந்நிய நாடுகளில் நிகழும் அரசியல் குழப்பங்கள் இந்தியாவில் தாக்கம் செலுத்தாது!

அந்நிய நாடுகளில் நிகழும் அரசியல் குழப்பங்கள் இந்தியாவில் தாக்கம் செலுத்த பாதுகாப்பு படைகள் அனுமதிக்காது என மக்களவை தலைவர் ஓம்.பிர்லா தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும் படிக்க..

அந்நிய நாடுகளில் நிகழும் அரசியல் குழப்பங்கள் இந்தியாவில் தாக்கம் செலுத்தாது!

அந்நிய நாடுகளில் நிகழும் அரசியல் குழப்பங்கள் இந்தியாவில் தாக்கம் செலுத்த பாதுகாப்பு படைகள் அனுமதிக்காது என மக்களவை தலைவர் ஓம்.பிர்லா

மேலும் படிக்க..