ஆப்கானில் அமெரிக்க படைகள்

ஆப்கானில் அமெரிக்க படைகள் வாபஸ் தள்ளிப் போகுறதா?

வாஷிங்டன்: ஆப்கானிலிருந்து ஆக 31-க்குள் படைகளை திரும்ப பெறும் முடிவில் மாற்றம் செய்வது குறித்து அமெரிக்கா ஆலோசனை நடத்தி வருகிறது. அரசுக்கும்,

மேலும் படிக்க..

ஆப்கானில் அமெரிக்க படைகள் வாபஸ் தள்ளிப் போகுறதா?

வாஷிங்டன்: ஆப்கானிலிருந்து ஆக 31-க்குள் படைகளை திரும்ப பெறும் முடிவில் மாற்றம் செய்வது குறித்து அமெரிக்கா ஆலோசனை நடத்தி வருகிறது.

மேலும் படிக்க..