ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்து 70 இற்கும்

ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்து 70 இற்கும் மேற்பட்டவர்கள் இந்தியா வருகை!

ஆப்கானிஸ்தான் தலைநகர் காபூலில் இருந்து 25 இந்தியர்கள் உள்ளிட்ட 78 பேர் ஏர் இந்தியா விமானம் மூலம் இந்தியாவிற்கு அழைத்து வரப்பட்டுள்ளனர்.

மேலும் படிக்க..

ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்து 70 இற்கும் மேற்பட்டவர்கள் இந்தியா வருகை!

ஆப்கானிஸ்தான் தலைநகர் காபூலில் இருந்து 25 இந்தியர்கள் உள்ளிட்ட 78 பேர் ஏர் இந்தியா விமானம் மூலம் இந்தியாவிற்கு அழைத்து

மேலும் படிக்க..