இந்தியா – இலங்கைக்கு இடையிலான

இந்தியா – இலங்கைக்கு இடையிலான விமான சேவைகளை ஆரம்பிக்க நடவடிக்கை!

புதிய அட்டவணையின் கீழ், மும்பை, சென்னை மற்றும் பெங்ளூருக்கு வாரத்திற்கு 4 விமானப் பயணங்களை இயங்கவுள்ளதாக இந்தியாவில் உள்ள இலங்கை உயர்ஸ்தானிகராலயம்

மேலும் படிக்க..

இந்தியா – இலங்கைக்கு இடையிலான விமான சேவைகளை ஆரம்பிக்க நடவடிக்கை!

புதிய அட்டவணையின் கீழ், மும்பை, சென்னை மற்றும் பெங்ளூருக்கு வாரத்திற்கு 4 விமானப் பயணங்களை இயங்கவுள்ளதாக இந்தியாவில் உள்ள இலங்கை

மேலும் படிக்க..